Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda det lokala samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN