Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Årsklocka för att underlätta läsårsplaneringen i skolorna

Åsklockan med tips för skolorna är till för att underlätta läsårsplaneringen: Välsignelse inför skolstarten, aug. – kontakta den lokala församlingen Bokmässan, okt. – Välkommen till Kyrkan på bokmässan! Veckan för barnens rättigheter, nov. – mera info här Retreat för lärare på Snoan, nov. – mera info här Ekumeniska ansvarsveckan, tema 2021 Måttlighet, okt. –  mera […]… LÄS MER

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar. När de olika korgarna för samarbete hålls åtskilda skapar det klarhet i hur skolor och församlingar kan samarbeta så att religionsfriheten förverkligas. Det är viktigt att […]… LÄS MER

Pilgrimsvandringen för lärare längs S:t Olofs sjöled 9-12.6 2021 var givande!

Efter den långa coronaisolationen var det med glädje och iver som sju lärare deltog i pilgrimsvandringen år 2021. Med fanns lärare från alla stadier, med olika ämneskombinationer och från mer eller mindre hela svenskfinland, vilket var mycket givande och roligt! Vår vandringsledare Tryggve Forssell och hans fru, som är guide, ledde oss på ett trevligt […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Kyrkans miljödiplom

Handboken för kyrkans miljödiplom har nu publicerats på nätet. Där finns en hel del bra material som kan användas i daghem, skolor och församlingar även om man inte skulle sträva till diplomet! Gå gärna in och inspireras!… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN