Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

Välkommen till webbplatsen Skolan och kyrkan!

Samarbetet mellan kyrkan och skolan har påverkats mycket bl.a. av pandemin. Eftersom vi alla jobbar tillsammans för barnen och de unga är det värt allt besvär att skapa och upprätthålla goda kontakter och gott samarbete! Här kan du läsa om hur skolor och församlingar kan samarbeta. Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med […]… LÄS MER

ÅRSKLOCKA FÖR ATT UNDERLÄTTA LÄSÅRSPLANERINGEN 2022- 2023

HÄR FINNS TIPS PÅ INTRESSANTA EVENEMANG SOM LÄMPAR SIG FÖR SKOLOR!  Höstterminen:  Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10 2022: Temat Måttlighet kopplas samman med FN:s Agenda 2030. Idéer och mångsidigt material också på svenska finns på vastuuviikko.fi/sv.    Bokmässan 27-30.10 2022: Både elever/studerande och lärare är välkomna till kyrkans monter. Ta kontakt om ni t.ex. vill göra en spårning […]… LÄS MER

Retreat för lärare 11–13.11.2022 på retreatgården Snoan i Lappvik

  TYST OCH KRAVLÖS SAMVARO I NATURNÄRA RETREATGÅRDEN SNOAN! En retreat är ett bra sätt att ladda batterierna, stanna upp och hinna ifatt sig själv. Det finns möjlighet att njuta av tystnad, ensamhet, tyst gemenskap, vila, god mat och fridfull natur. Ordet ”retreat” på engelska beskriver bra vad det är fråga om; att ”dra sig […]… LÄS MER

Kyrkans samtalstjänst hjälper

Kyrkans samtalstjänst, chatten håller öppet måndag till torsdag kvällstid 19–21. Telefonen är öppen varje kväll 20-23, 0400 22 11 90. Det hjälper att sätta ord på sina tankar och känslor. Du kan också skriva brev. Chatten, nätjouren och mer information finns på; www.evl.fi/kyrkanssamtalstjanst… LÄS MER

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN