Välkommen till Skolan och kyrkan! Vi vill inspirera och stöda samarbetet mellan skolor och församlingar.

Samarbetskorgar

BAKELSER, film för unga om Borgå stift 100 år

“Bakelser” – en film om Borgå stift 100 år för ungdomar Ungdomarna Lisa och Tony hittar av en slump en mobiltelefon. I hopp om hittelön och med hjälp av olika ledtrådar hittar de så småningom telefonens ägare – och får sin hittelön. Klistermärket “Borgå stift 100- år” och samtal från kyrkoherdar runt om i stiftet […]… LÄS MER

Retreat för pedagoger 17-19.11 2023 på retreatgården Snoan i Lappvik

Retreat 2023 för småbarnspedagoger och lärare 17-19.11 2023  Den 17-19.11 2023 ordnas en vilsam och kravlös reatreat för pedagoger på alla stadier. Retreaten ger möjlighet att stanna upp och njuta av tystnad, god mat och fridull natur. Retreaten leds av Maria Repo- Rostedt, lärare i småbarnspedagogik, präst och Stillhetens yoga ledare och Helena Salenius, religionslärare och […]… LÄS MER

Församlingens anställda kan vara en värdefull resurs i skolan

I många skolor skulle det behövas flera vuxna. Många av församlingens ungdomsarbetsledare skulle gärna delta i skolans vardag på olika sätt. Ta vara på de resurser samarbete medför! Det finns många olika sätt att samarbeta! Vi på Kyrkostyrelsen har valt att illustrera samarbetet med fyra korgar. Samarbetskorgarna har sin grund i Utbildningsstyrelsens anvisningar, som skapar […]… LÄS MER

Utbildningsstyrelsens nya Anvisningar om religion i skolan, 19.9 2022

Utbildningsstyrelsen har den 19.9 2022 publicerat nya anvisningar för religion i skolan. De gäller bl.a. religions- och livsåskådningsundervisningen gemensamma fester religiösa evenemang. Länken till anvisningarna för förskolan och den grundläggande utbildningen hittar du här. Länken till anvisningar för gymnasiet hittar du här. I broschyren Samarbetskorgar beskrivs möjligheterna till samarbete mellan skolan och kyrkan. Broschyren, som […]… LÄS MER

Ett samarbetsavtal gör samarbetet tydligare

Ett samarbetsavtal definierar församlingens och kommunens samarbete i småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. För kontinuitetens skull och för att befästa det goda samarbetet är det bra att göra ett samarbetsavtal. Avtalet underlättar också det fortsatta samarbetet då det sker förändringar i personalen.Samarbetsavtalet bygger på gällande lagstiftning och den lokala planen för småbarnspedagogik och skolornas […]… LÄS MER

NYTTIGA SIDOR

SÖK I PSALMBOKEN

SÖK I BIBELN