Luthercraft

Fisucraft är kyrkans server - egna virtualvärld - i datorspelet Minecraft.

I Fisucraft finns ett område som fokuserar på reformationen och Martin Luther – Luthercraft.

Kom och skriv dina egna teser på tesdörren eller testa dina kunskaper om Martin Luther i frågesporten. Läs mer här om vad allt du kan göra i Luthercraft.  

Läs mer om Fisucraft på svenska här och instruktioner om hur du kan installera Fisucraft på din dator här (på finska).

För dem som inte vill eller har möjlighet att använda Fisucraft finns här en berättelse om Martin Luthers liv och förslag till en frågesport i form ev en tipspromenad. 


pdf liite

Berättelsen om Martin Luther

pdf liite

Tipspromenad om Martin Luthers liv

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)