Språket lever i tiden

Språket är historiskt strukturerat. Ett språk lever i tiden. Samhällets utveckling leder till att språket förändras, nya ord uppkommer och många ord försvinner. Språket är en spegling av den tid vi lever i.

Vi behöver orden för att förstå vår värld. De ord försvinner som inte längre hjälper oss att beskriva och förstå verkligheten.

Nya ord är inte enbart namn på nya saker och fenomen. Nya begrepp och ord behövs som hjälpmedel för att vi ska kunna orientera oss i en värld som hela tiden präglas av förändring. 

(En del av uppgifterna är med författarnas lov översatta från boken ”Sanahanat auki! Ideoita ja innostusta kirjoittmiseen” av Sirkku Myllyntausta och Sara Routarinne)

 


pdf liite

Emojiarbete för åk 1-9

pdf liite

Posanka för åk 1-6

pdf liite

Behöver vi ett eget språk? åk 1-9

pdf liite

Egen emoji åk 1-9

pdf liite

Kommunikation med emojier Åk 1-9

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)