App gör reformationen konkret

Åbo domkyrka är en del av invånarnas vardag, helg och historia

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Appen Ordets smedja presenterar reformationens historia genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals.

Förstärkt verklighet utnyttjas i projektet MIRACLE (Mixed Reality Applications for Culture and Learning Experiences) som inleddes år 2015 och som engagerar forskare från Åbo, Tammerfors och Helsingfors universitet samt VTT. Projektet undersöker möjligheten att använda teknologi för förstärkt verklighet på museer, i samband med kulturresor och i undervisning utanför klassrummet. Bland projektets samarbetsparter finns även Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet samt Kyrkostyrelsen.

Som en del i MIRACLE-projektet utreder man hur man kan använda förstärkt verklighet i Åbo domkyrka för att berätta hur reformationen påverkade vanliga människors liv. Digitala element blir en del av den fysiska verkligheten och den helhet som de två delarna utgör visas på skärmen på en surfplatta.

Applikationen Ordets smedja förenar berättande och modern teknologi. Den tar användaren på en tidsresa: digitala figurer från reformationens decennier blir en del av det verkliga fysiska rummet och be berättar reformationens historia i åtta scener på olika håll i Domkyrkan.

Appen Ordets smedja (fi. Sanan seppä) publiceras genast i början av Reformationens märkesår. I appbutikerna finns appen från 24.10.2016.

Läs mer om projektet på adressen http://www.reformaatio2017.fi/reformaation-aika-heraa-eloon-teknologian-avulla-turun-tuomiokirkossa/

eller på

 http://ar.utu.fi/miracle

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)