Språket är en konstform

Språk kan ses som en konstform av ljud, rytm och text. Särskilt författare och poeter använder sig av språkets estetiska egenskaper. Ordens melodi och rytm väcker hos åhöraren olika föreställningar, och talets musikaliska egenskaper kan ge estetiska upplevelser.

Författare utnyttjar språkets uppbyggnad och ordens olika betydelser för att beskriva verkligheten och skapa fantasivärldar.

 

UPPGIFTER:


pdf liite

Det svenska språkets vackraste ord för åk 1-9

pdf liite

Bokryggspoesi för åk 1-9

pdf liite

Googlepoesi för åk 1-9 och gymnasiet

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)