Språk är handling och påverkan

I dagens samhälle är vi beroende av den informationsförmedling som sker genom språket. Genom språket styrs, utvecklas och granskas samhället.

Språket möjliggör information och en stor kunskapsmängd. Vi påverkar människors attityder och beteende med hjälp av språket. Till exempel politikens och reklamens språk vill påverka väljarens och konsumentens åsikter och uppfattningar.

Genom språket ger vi också råd och instruktioner och säger till andra hur de ska göra i en viss situation.

 

UPPGIFTER:


pdf liite

Följ instruktioner för åk 1-9

pdf liite

Be om hjälp utan ord för åk 1-9

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)