Tesverkstäder i skolan

Under reformationens märkesår kommer man på olika håll i Finland att ordna tesverkstäder under rubriken ”Tillsammans – nåd är att inte lämnas ensam.”  Rubriken för tesarbetet sammanför firandet av Finlands 100 år av självständighet och Reformationens märkesår. Jubileumsåret för Finlands självständighet firas med temat Tillsammans, märkesåret under temat Nåd 2017! Temana passar ihop. Tanken på kontakt är central i nåden.

Teserna publiceras i Finland och bland utlandsfinländare den 31.10.2017. Då inleds reformationsveckan som avslutas den 5.11.2017. I skolan kan man ordna tesutställningar under den tidpunkt som passar in i skolans arbetsplan redan under läsåret 2016-2017.

Teserna formuleras i tesverkstäder av olika slag. I sin enklaste form skrivs teserna på papper. Utöver skrivandet kan man erbjuda möjligheten att rita, fotografera eller uttrycka i bild på annat sätt. Man kan formulera teserna ensam eller tillsammans och ge dem synlighet till exempel på skolans anslagstavla, i korridorer, klassrum, skoldörren, webbsidan eller på något ställe i lokalsamhället för att väcka diskussion.


pdf liite

Idéer och bakgrundsmaterial

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)