Monolog om Martin Luther

Johan Fagerudd som Luther

Bild: Siri Fagerudd

Under vårterminen 2017 turnerade Johan Fagerudd med sin monolog om Luther. Det blev sammanlagt 39 skolföreställningar och 30 kvällsföreställningar för allmänheten. Ca 3000 gymnasiestuderande och 3100 elever i årskurs 7-9 såg pjäsen. I de flesta fall bjöd församlingarna skolorna på föreställningen. Ett diskussionsmaterial utarbetades och det finns tillgängligt här på vår webbplats. Pjäsen fick bidrag från Svenska kulturfonden.

 

Luther i enrum 

En monolog om en man och en reformation

Text: Johan Fagerudd efter Martin Luther

I rollen: Johan Fagerudd 

"Allt är Martin Luthers fel! Skuldkänslorna. Den lutherska arbetsmoralen.
Och visst var det väl Luther som lärde oss skämmas?

Ingenting kunde vara mer fel.
Men hur var det då? Vem var han? Hurudan var han?

I slottet Wartburg hålls Martin Luther gömd. Med sina 95 teser har han velat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vännerna är hans kontakt med omvärlden. Och i ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren.

Om framtiden vet han inget. Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

Världen förändrades.
I stormens öga stod Luther."


Pjäsen uppfördes i följande regioner
21.-25.1  Västra Nyland och Helsingfors
30.1-1.2  Norra Österbotten
20-23.2   Södra Österbotten
6-9.3       Nyland
20-24.3   Östra Nyland
27-30.3   Vasaregionen
3-7.4       Åland
24-27.4   Norra Österbotten och Vasaregionen
8-12.5     Språköarna
15-19.5   Åboland 

Gå till detaljerad spelplan

 

 

 

 

 

 


pdf liite

Flyer text

pdf liite

Flyer bild

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)