Monolog om Martin Luther

Johan Fagerudd som Luther

Bild: Siri Fagerudd

Webbplats för Luther i enrum finns på evl.fi/Luthermonologen

Luther i enrum 

En monolog om en man och en reformation

Text: Johan Fagerudd efter Martin Luther

I rollen: Johan Fagerudd 

Allt är Martin Luthers fel! Skuldkänslorna. Den lutherska arbetsmoralen.
Och visst var det väl Luther som lärde oss skämmas?

Ingenting kunde vara mer fel.
Men hur var det då? Vem var han? Hurudan var han?

I slottet Wartburg hålls Martin Luther gömd. Med sina 95 teser har han velat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vännerna är hans kontakt med omvärlden. Och i ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren.

Om framtiden vet han inget. Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

År 2017 firas reformationens märkesår.
Världen förändrades.
I stormens öga stod Luther. 

Pjäsen turnerar under våren 2017 i högstadier, gymnasier och församlingar, gärna i samarbete med varandra. Föreställningen är ca 40 min lång och ett diskussionsmaterial finns tillgängligt här på vår webbplats.

 
Info och bokningar via Kyrkans central för det svenska arbetet (Kyrkostyrelsen)

**@**   tfn 040 5846 873
Pris: 300 euro/föreställning i Borgå stift.

Pjäsen har fått bidrag från Svenska kulturfonden.

 
Deadlines för bokningar 

1.12. för föreställningar i januari-februari
1.2. för föreställningar i mars-maj


Pjäsen uppförs i följande regioner
21.-25.1  Västra Nyland och Helsingfors
30.1-1.2  Norra Österbotten
20-23.2   Södra Österbotten
6-9.3       Nyland
20-24.3   Östra Nyland
27-30.3   Vasaregionen
3-7.4       Åland
24-27.4   Norra Österbotten och Vasaregionen
8-12.5     Språköarna
15-19.5   Åboland 

Gå till detaljerad spelplan

 

Gör du reklam för pjäsen?

Bilder och material finns på sacrista

 

 

 


pdf liite

Flyer text

pdf liite

Flyer bild

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)