Religonspedagogiska dagar 12-13.1 2017 på Lärkkulla

Program och anmälan

Torsdag 12.1

12-13 Ankomst och lunch

13-14.30  Hur kan ämnet religion vara en resurs i helhetsskapande undervisning?

Paneldiskussion med några lärare (både från den grundläggande utbildningen och gymnasiet) som delar erfarenheter och synpunkter på ämnesövergripande arbetssätt. Inledare och moderator: Akademilektor Mårten Björkgren Åbo Akademi, FVP i Vasa

14.30 Kaffe/te mellanmål

15-17 Hatretorik och riskerna för radikalisering av unga i Finland. Vilken roll spelar religioner och ideologier? Hur tacklar vi dessa frågor i skolan? Forskare Karin Creutz vid HU. Diskussion. Moderator: Direktor Björn Wallén, Lärkkulla

17 Middag

18.30 Aktuell info med Sabina Mulari från SUOL:s styrelse och Maria Björkgren-Vikström, Kyrkostyrelsen

19.00 Vi sitter kväll i brasrummet. Samtal med Jani Edström, projektsekreterare för Ekumeniska Ansvarsveckan. Hur kan vi i skolan lyfta fram människorättsfrågor i det samhällsklimat som nu råder i vårt land?

Fri samvaro. Kvällsbit. Möjlighet till gym och bastubad.

 

Fredag 13.1

8-9 morgonmål

9 Morgonandakt i Lärkkullas kapell

Tid för morgonpromenad eller annat viktigt

10.00  Vi deltar i seminariet som ingår i reformationens märkesårsprogram ”Från läskunnighet till läsplatta”

Pris: Kursavgift och kost för båda dagarna: 100 euro

Kursavgift och kost för den som deltar i en av dagarna: 60 euro.

Logi: 35 euro i dubbelrum, 65 euro i enkelrum

Arrangörer: Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) och Lärkkulla

Anmäl dig senast 16.12 här


pdf liite

Program och anmälning

pdf liite

Program för seminariet "Från läskunnighet till läsplatta"

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)