Seminarium: "Från läskunnighet till läsplatta" 13.1. 2107 på Lärkkulla

Välkommen till det pedagogiska seminariet

Från läskunnighet till läsplatta

med anledning av reformationens märkesår 2017

Mål:

Vi vill samla lärare och andra intresserade till ett seminarium som öppnar ögonen för det reformatoriska arvet inom skola och bildning, och som inspirerar till att formulera teser för framtidens lärande redan nu.

Program & innehåll: 
Key note speaker: Professor Gustav Björkstrand: Folkspråk- folkskola-folkbildning: Reformationens avtryck inom nordiskt livslångt lärande


Tesverkstäder: Plantera ditt pedagogiska äppelträd! Deltagarna väljer verkstad mellan
1. Religiös och kulturell läskunnighet med Jan-Erik Andelin, journalist och ledarskribent. 
2. Symbolverkstad – bilden som bildning med Hedvig Långbacka, radioredaktör.
- moderatorer: Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig, skolsamverkan vid Kyrkans central för det svenska arbetet, och Björn Wallén, direktor vid Stiftsgården Lärkkulla

Tidtabell:
Kl. 9.45 Kaffeservering
Kl. 10.00 Kort inledning
Kl. 10.15 - 12.00 Keynote speaker: Gustav Björkstrand ”Från folkspråk till folkskola och folkbildning ”
Kl. 13.00 - 15.00 Nutid och framtid -  Tesverkstäder

Kursavgift:
60€ för program, material och kost. Möjlighet till övernattning för långväga gäster torsdag-fredag (35€ dubbelrum, 65€ enkelrum).

Anmälningar:
Anmäl dig via DETTA FORMULÄR senast 16.12!

Mer info ger Maria Björkgren-Vikström (**@** ) och Björn Wallén (**@** )

 

Arrangörer: Stiftsgården Lärkkulla och Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen.
Samarbetspartner: Bildningsalliansen

VÄLKOMMEN ATT PLANTERA DITT PEDAGOGISKA ÄPPELTRÄD!

 
 
 
 

  

 

pdf liite

Program och anmälan

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)