Diskussionsfrågor och arbete efter pjäsen

Johan Fagerudd som Luther

Bild: Siri Fagerudd

Diskussionsfrågor

Här nere finns exempel på diskussionsfrågor som anknyter till monologen ”Luther i enrum”. Välj de som passar er och komplettera med egna frågor.

Samtala, läs och jobba vidare med Luthers liv och tankar

Monologen ”Luther i enrum” utspelas i Wartburgs slott 1521-22. Martin Luther har av sina vänner blivit bortrövad till slottet och hålls gömd där under namnet Junker Jörg. Med sina 95 teser har Luther velat få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. Istället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Monologen fokuserar på det skede när Luther just har kommit till slottet i Wartburg. Han gömmer sig där, bortrövad av vänner som vill rädda hans liv, eftersom vem som helst kunde döda honom utan att bli straffad.

Johan Fagerudd gestaltar inte en man som ser tillbaka på sitt liv. Pjäsen sammanfattar alltså inte Luthers livshistoria och teologi. För att bredda bilden av Luthers liv och tankar finns här några teman som eleverna kan jobba vidare med.

 1. Luthersk arbetsetik

  Se videofilmerna och uppgifterna i märkesårets skolmaterial Studier, arbete och människovärdet 

   

 2. Martin Luthers familjeliv

  Luther bröt med klosterlivet och gifte sig år 1525 med den förrymda nunnan Katarina von Bora. Läs om deras liv tillsammans i ”Svarta klostret” där de bodde med sin stora familj. Gäster och studerande samlades ofta kring matbordet. En del av samtalen och Luthers tankar skrevs ner och finns samlade i Luthers bordssamtal.

  Länkar:

  http://lutherinfo.se/page11.aspx

  http://www.luther-erleben.de/se/personligheter/katharina-von-bora/

  Artikeln i Nyckeln om Katarina von Bora (Se här nere som pdf))

   

 3. Luther och judarna

  Det är ett känt faktum att Martin Luther uttalade sig och skrev om judarna på ett fruktansvärt sätt även om antisemitismen inte är genomgående tema i Luthers skrifter. Forskare anser att hans hätska formuleringar bland annat berodde på hans besvikelse över att judarna inte tog emot det kristna evangeliet. Han hade trott att reformationen skulle väcka genklang också bland den judiska befolkningen. Lutherska världsförbundet har i vår tid tagit avstånd från Luthers antisemitiska skrifter, men det är viktigt att känna till och förhålla sig till denna mörka sida av Luthers tänkande.

  Se artikeln ”Citera mig inte, men...” i Kyrkpressen 4.1. 2017

  Länkar:

  http://www.kyrkanstidning.se/debatt/gor-upp-med-luthers-uttalanden-om-judar

  http://luk.se/LuthJud.htm

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Om_judarna_och_deras_l%C3%B6gner

   

 4. Luther och musiken

  För Martin Luther var musiken livsviktig. Den hörde intimt samman med hans teologi och han tänkte att evangeliet kan komma till människan i musikens gestalt. Luther uppskattade all slags musik inte enbart den kyrkliga. Han lär ha haft en fin sångröst och kunde spela luta, eventuellt också flöjt. Luther skrev och tonsatte psalmer och han var banbrytande när det gäller församlingens sång i gudstjänsten.

  Läs artikeln ”Martin Luther och musiken” av Birgitta Sarelin (här nere som pdf)

  Se märkesårets material  Psalmer lever i den lutherska traditionen

 5. Tesverkstad i skolan

 6. Reformationens märkesår handlar inte enbart om att se tillbaka på vad Luther och andra reformatorer sade och gjorde för 500 år sedan. Monologen om Martin Luther kan inspirera till att fundera vad vi idag vill skriva teser om. Vad behöver förändras i vårt samhälle i dag och i kyrkorna?Se märkesårets materialTesverkstäder i skolan

pdf liite

Diskussionsfrågor

pdf liite

Katarina von Bora

pdf liite

Luther och musiken

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)