Temaområden för värdefostran

En flaska rent vatten – en rättighet för alla?

I sitt material för värdefostran poängterar kyrkan varje människas unika värde, förståelse för mångkulturalitet och globalt ansvar.

På nedanstående sidor finns material kring några olika teman som ansluter sig till värdefostran.

Du är värdefull

Ta hand om dig själv och din kropp, men också dina medmänniskor. Läs mera

En hållbar livsstil och miljövård

Ta hand om jorden och dess resurser. Läs mera

Mångkulturalitet ökar behovet av kunskap om religion

Världen blir allt mindre. Finländska barn, ungdomar och familjer reser mer idag än tidigare. Via musik, internet och olika sociala medier kan man röra sig över hela jordklotet utan att lämna sitt ... Läs mera

Vårt globala ansvar, då avstånden minskar medan klyftorna ökar

Samtidigt som de geografiska avstånden minskar blir klyftorna mellan människorna allt större. De rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fattigare. De redan utsatta blir allt mer utsatta. Individualisten ... Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)