Mångkulturalitet ökar behovet av kunskap om religion

Världen blir allt mindre. Finländska barn, ungdomar och familjer reser mer idag än tidigare. Via musik, internet och olika sociala medier kan man röra sig över hela jordklotet utan att lämna sitt rum eller klassrummet. Samtidigt blir Finlands befolkning allt mer mångkulturell i och med att människor från olika delar av världen flyttar hit.

Olika kulturer betyder ofta olika religioner och olika traditioner. För många andra kulturer i världen är religionen en mycket mer integrerad del av livet än i Finland. Det är viktigt för förståelsen av andra att lära känna deras bakgrund. Samtidigt är det viktigt att känna sig trygg i det egna, för att inte känna sig hotad av det som kan verka främmande.

I läroplansgrunderna uttrycks det såhär:

"Undervisningen skall även stödja elevens delaktighet i det finska samhället och i en värld som blir allt mer global. Skolan skall också främja tolerans och förståelse för andra människor och kulturer." (Grunderna för grundskolans läroplan 2004, s. 12)

En annan typ av rädsla skapas genom terrorism. Ett material kring detta som riktar sig till högstadiet och gymnasiet är Terrere  att orsaka ängslan (se pdf-fil nedan).

Övriga organisationers projekt

Mångkulturellt festår (Blomängen, Helsingfors)

Abrahams barn (Sverige)

 


pdf liite

Terrere – att orsaka ängslan

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)