Vårt globala ansvar, då avstånden minskar medan klyftorna ökar

Kyrkans Utlandshjälp arbetar för de allra fattigaste

Samtidigt som de geografiska avstånden minskar blir klyftorna mellan människorna allt större. De rika blir allt rikare och de fattiga blir allt fattigare. De redan utsatta blir allt mer utsatta. Individualisten ser endast till sina egna personliga intressen. Hur kan vi som har det så bra hjälpa andra? Ett exempel är via Kyrkans Utlandshjälp.

Ekumeniska Ansvarsveckan handlar om attitydfostran

Ansvarsveckan är Finlands kyrkors gemensamma kampanj för en rättvisare värld med betoning på internationell diakoni. År 2012 hålls Ansvarsveckan för 35:e gången.

Ansvarsveckan har under sin tid lyft fram frågor i anslutning till bland annat hållbar utveckling, barnets rättigheter, fred och försoning, ekonomisk exploatering, rättvisa, människohandel och miljöskydd.

 

Ansvarsveckans teman

2012 En trygg plats att tro och leva (om religionsfrihet och flyktingskap)

2011 Tänk själv – tro fritt (om religionsfrihet)

2010 Bygg fred – Sök försoning (om fredsbyggare i krisdrabbade samhällen)

2008–09 Människohandel – vår tids slaveri

2007 Fred och rättvisa (mobiltelefoner och inbördeskriget i Kongo)

 

Se också

Dagsverke r.f.

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)