Bibeln – den omstridda boken

Den stora bibeln används i Bibeläventyret för att åskådliggöra böckernas indelning och innehållet i dem.

Bibeln är den mest spridda och lästa boken i hela världen. Det finns människor som berättar om att Bibeln har förändrat deras liv totalt. Bibeln är förbjuden i många länder. Ändå har människor varit beredda att riskera sina liv för att få tag på en egen bibel eller för att sprida den till andra. Vad är det som gör att Bibeln väcker så starka känslor? Jo, den gör enorma anspråk. Den säger om sig själv att den är Guds Ord.

En bok – två delar – tre religioner

Bibeln är den bok som hela kristendomen grundar sig på. Första delen av Bibeln, Gamla testamentet, hör till judendomens heliga skrifter och också inom islam respekterar man Bibeln högt. I Bibeln finns de här tre stora skriftreligionernas urhistoria. Bibelns innehåll ligger till grund för många länders, också Finlands, lagar och värderingar.

Bibeln på svenska

Den första översättningen av Bibeln till svenska kom år 1541. Den kallas Gustav Vasas Bibel.
Karl XII Bibel från 1703 är också mycket känd.

Den nyaste svenska bibelöversättningen heter Bibel 2000.
En annan modern översättning är Svenska Folkbibeln från år 1998.
Den svenska bibelöversättning som användes under lång tid är från år 1917. Av den har man gett ut varsamt moderniserade versioner.
Också privatpersoner, t.ex. David Hedegård och Bo Giertz, har gjort egna översättningar, främst av Nya testamentet.

Bibel 2000

Svenska folkbibeln

Bibeln, 1917

Jubileumsår för Bibeln i Finland

Den första översättningen av NT till finska gjordes av Mikael Agricola gjorde och den kom ut år 1548. År 1642, för 370 år sedan, kom hela Bibeln ut på finska. År 2012 är ett stort jubileumsår eftersom det då är 200 år sedan Finska Bibelsällskapet grundades. Huvudfesten hålls i Åbo 25–27.5.2012.

 

Bibelns språk

 • GT skrevs i huvudsak på hebreiska.
 • NT skrevs i huvudsak på grekiska.
 • Enstaka texter skrevs på arameiska.
 • Den äldsta grekiska översättningen av GT kallas Septuaginta.
 • Den första latinska översättningen av Bibeln kallas Vulgata.
 • Idag finns hela Bibeln översatt till åtminstone 469 språk. NT finns översatt till 1 115 språk och delar av Bibeln till över 2 500 språk. Det finns 6 900 språk i hela världen.

 

Kort fakta om Bibeln

 • Bibeln består av två delar: Gamla testamentet (GT) och Nya testamentet (NT).
 • GT består av 39 böcker och handlar om tiden från världens skapelse fram till några hundra år innan Jesu födelse.
 • NT består av 27 böcker och handlar om Jesu liv och den första kristna kyrkan. Där talas också om de allra sista tiderna.
 • Senare har man för att underlätta sökningen delat in böckerna i totalt 1 189 kapitel och ungefär 31 166 verser.
 • Innehållet i böckerna är nerskrivet av ungefär 40 olika författare under en tidsperiod av 1 500 år.
 • Texterna har olika karaktär beroende på författaren och bokens mottagare. De hör också till olika genrer av litteratur.
 • I vissa bibelöversättningar finns det mellan GT och NT en samling böcker som kallas apokryfiska. De behandlar främst tiden mellan GT och NT. Det finns 11 gammaltestamentliga apokryfer.

 

Se också

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)