Kyrkans satsningar på Bibeln i skolor

I samband med att den nya svenska bibelöversättningen kom ut år 2000 introducerades Bibelkuppen för åk 5-6. Bibelkuppen ordnades senast år 2013. Materialet är fortfarande tillgängligt och får användas fritt.

Några år senare ordnades den första ubildningen för instruktörer för Bibeläventyret.

För de äldre eleverna finns materialet Bibelspår i vår kultur.


pdf liite

Bibelspår i vår kultur

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)