Psalmboken – en kulturskatt

Psalmboken är vid sidan av Bibeln en bok som genom generationerna har fått betyda väldigt mycket. Vid olika brytningsskeden i livet har psalmer en central plats. Likaså i kyrkoåret och i skolans traditionella fester.

Psalmerna är en stor kulturbärare i vårt land. Detta har också Utbildningsstyrelsen slagit fast i och med att man inte automatiskt räknar det som religionsutövning att sjunga psalmer.

Den finlanssvenska psalmboken som nu är i bruk kom ut år 1986. Till advent 2016 togs ett nytt psalmbokstillägg i bruk. "Sång i Guds värld" är namnet på det nya psalmbokstillägget som innehåller 147 psalmer. 

Psalmboken på webben

I webbpsalmboken kan man söka efter psalmer enligt nummer, tema, författare, tonsättare med mera. Där finns fakta om den stor del av psalmerna, psalmhistoria av Karl-Johan Hansson och psalmkommentarer av Birgitta Sarelin. Psalmerna i det nya psalmbokstillägget finns också på webben.

En stor hjälp för dem som ska göra programblad för olika tillfällen är notbilden i pdf-format.

psalmer.fi

Pinsjakt i skolorna

Psalmedaljeskoj går ut på att skolelever lär sig sjunga psalmer för att få pinsen av olika valörer. De utvalda psalmerna är indelade i tre nivåer, med pins i valörerna brons, silver och guld. Deltagargruppen väljer tio psalmer på varje nivå av vilka två skall kunnas utantill. När eleverna lärt sig tio psalmer på den första nivån (brons) sjunger de upp för kantorn. När en grupp kommit så långt att den siktar på guld i pinsjakten betyder det att eleverna bör kunna sammanlagt 30 psalmer. Pinsjakten är fortlöpande och vill vara ett redskap för lärare att göra psalminlärning lätt och rolig.

Mer information här

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)