Etik och troslära

Etik är alltid förankrad i en viss värdegrund. Därför är det naturligt att etikundervisningen blir kvar som en del av religionsundervisningen.

Det finns väldigt många aspekter av etiken. Ett exempel är de tio budorden som berättar hur vi ska leva. För den lutherska kyrkans del ingår budorden som en del av Martin Luthers lilla katekes, där den lutherska kyrkans troslära finns sammanfattad.

Ett material som förhoppningsvis fortfarande kan vara till nytta här heter Växa med katekesen - Didaktiska tips för grundskolan och gymnasiet. Se bilaga längst nere på sidan.

Den nu gällande versionen av katekesen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland godkändes av kyrkomötet den 12.11.1999. Katekesen i elektronisk form finns här.

På evl.fi finns samlade fler viktiga skrifter inom den lutherska tron.

 

Katekesen ger oss Bibelns centrala innehåll i ett nötskal

Kärnan

  • de tio buden
  • trosbekännelsen
  • bönen Fader vår

Sakramenten

  • det heliga dopet
  • Herrens heliga nattvard

Andra viktiga element

  • Bibeln
  • bikten
  • bönen
  • välsignelsen

 

Kyrkans ställningstaganden

Biskopsmötets och biskoparnas ställningstaganden finns här på kyrkans webbplats evl.fi.


pdf liite

Växa med katekesen

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)