Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland idag

Vilket låter intressantare: att undersöka kyrkobyggnaden och dess omgivning med alla sinnen eller att ta reda på statistik, stiftsindelningar och liknande?

Båda angreppssätten har sin egen funktion beroende på situation.

Fakta om Ev.luth. kyrkan i Finland

Hämta information på kyrkans egna sidor evl.fi.

Här är några förslag på sidor:

Kyrkan i siffror

Stiften och biskoparna

Borgå stifts webbplats

Kontaktuppgifter till församlingarna

Lär känna din kyrka med alla sinnen

Rubriken ovan är devisen för det som ibland kallas kyrkopedagogik. Mer om kyrkopedagogiken kan du läsa här.

Ta kontakt med er lokalförsamling och kom tillsammans överens om hur ni utformar besöket, beroende på både din klass och de lokala förutsättningarna.

I anslutning till Kyrkveckan i slutet av år 2005, då Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland firade sitt 850-årsjubileum, utarbetades ett idématerial med namnet Välkommen till kyrkan (se bilaga nedan).

För de yngsta eleverna passar den interaktiva webbsidan Barnens kyrka där kyrkråttan Gabriel visar och berättar.

Kyrkoåret

Fakta om kyrkoåret och de liturgiska färgerna i den Evangelisk-lutherska kyrkan finns på sidorna evl.fi.

En jämförelse mellan det lutherska, det katolska och det ortodoxa kyrkoåret finns här.

Ekumenik

Läs här om ekumenik på evl.fi.

Ekumeniska rådet i Finland.

Religionsdialog

Läs här om religionsdialog på evl.fi.

RESA-forumet r.f.


pdf liite

Välkommen till kyrkan

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)