Mission och internationell diakoni

Söndagsskolbarn i Kenya blir glada över gamla julkort från Finland med en påklistrad lapp med ett bibelord på deras eget språk.

Via sju officiella missionsorganisationer och Kyrkans utlandshjälp kanaliseras Evangelisk-lutherska kyrkans medel till hjälpbehövande i andra länder. Vad kan de ha för nytta av mina gamla julkort och frimärken?

Både andlig och materiell hjälp

Ska vi satsa på att predika eller borra brunnar? Bygga skolor eller bygga kyrkor? Inom missionsarbetet går den andliga hjälpen och den praktiska alltid hand i hand.

Det sju officiellamissionsorganisationerna har över 400 missionärer i cirka 30 länder. Organisationerna samarbetar med över 40 lutherska och ett tiotal andra kyrkor.

Gamla julkort och frimärken blir till glädje

Av de sju missionsorganisationerna är det främst två stycken som har finlandssvenska missionärer. Det är Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Gå in på deras webbsidor och läs om

  • hur gamla frimärken och gamla julkort kan bli till nytta och glädje
  • vilka missionsutställningar som är aktuella
  • vilka publikationer de kan skicka åt er
  • vem som kan komma på besök till er klass

Finska Missionssällskapet

Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsarbete

Också Finska Bibelsällskapet och Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen har en del information på svenska.

Finska Bibelsällskapet

Evangelisk-lutherska Missionsföreningen Såningsmannen

Annorlunda gåvor gläder många

Kyrkans Utlandshjälp är en biståndsorganisation vars verksamhet grundar sig på människovärdet. I sina projekt arbetar de alltid för fred och mänskliga rättigheter.

Kyrkans Utlandshjälp verkar i över 30 länder. De arbetar med de allra fattigaste människorna oberoende av religion, etnisk bakgrund eller politisk övertygelse.

Kyrkans Utlandshjälp är en av utrikesministeriets partnerorganisationer och en del av kyrkornas internationella biståndsnätverk.

Kyrkans Utlandshjälp

Annorlunda gåva

 

Kyrkans sju officiella missionsorganisationer

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)