Samarbete vid kris

Församlingen vill vara med i skolans vardag, i fest och vid kris – om skolan så vill. När man har ett nära samarbete lär man känna varandra. Då är det lätt att närma sig varandra också i en svår situation.

En kris kommer alltid överraskande och de berör också skolans personal. Därför är det mycket viktigt att få hjälp och stöd utifrån. Det finns naturligtvis många olika professionella krisarbetare. Det är viktigt att skolans krisplan är uppdaterad med aktuella kontaktuppgifter till olika instanser.

När en församlingsanställd kallas att hålla en sorgeandakt har man vanligtvis inte mycket tid för förberedelser. Därför är det bra att ha tillbehör för minnesstunden nära till hands. Ännu bättre är det om de finns färdigt på skolan. Då kan lärarna också använda dem i sina klasser. Här är exempel på vad som kan ingå i en ”sorgelåda”.

Kyrkans roll vid en kris dokumenterad

Kyrkan hade en mycket central ställning i arbetet efter skolskjutningarna i Kauhajoki. Händelserna fick återverkningar också i andra delar av Finland. Ett projekt inleddes för att ta till vara de erfarenheter man hade fått. I slutrapporten, som nu är klar, redovisas olika kyrkliga aktörers verksamhet under de efterföljande åren. I rapportens andra del behandlas de anhörigas frågor kring liv och tro.

Slutrapporten i sin helhet kan köpas eller läsas i pdf-format här.

Mer information finns i en nyhet från Kyrklig Tidningstjänst.

Material

Den nyöversatta boken Anton och Anna - Hoppet bär - När vi sörjer (se bild uppe till  höger) av Tytti Issakainen och Helena Lindfors förklarar på ett varmt och naturligt sätt vad som händer när någon har dött, vad som händer, vad man brukar göra och hur det kan kännas. Boken kan användas som samtalsunderlag både hemma, i församlingen, i daghemmet och i  skolan.

En annan bok som handlar om döden är När någon fattas - En sorgbok av Monica Vikström-Jokela. Den innehåller berättelser, böner och tankar om sorg och kan användas både bland äldre och yngre.

Nedan finns länkar till en del annat material som visserligen är ganska gammalt, men som ändå kan vara till nytta.

Att möta sorg i skolan

Måne och sol - tankar kring psalmer

Joakim och himlen

Länkar

Här är länkar till en del av det material som Evangelisk-lutherska kyrkan har på sin webbplats.

Katastrofer

Krisbearbetning

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)