Ställningstaganden och utlåtanden

Religionsämnet och religionens plats över huvud taget diskuteras och ifrågasätts ofta i den allmänna debatten. Just nu är det läroplanen för den grundläggande undervisningen samt riksomfattande mål och timfördelning för gymnasiet som är aktuellt.

Utlåtande om "Framtidens gymnasium. Riksomfattande mål och timfördelning"

Kyrkostyrelsens plenum har 21.1.2014 gett sitt utlåtande om det nya förslaget till riksomfattande mål och timfördelning för gymnasieutbildningen.

Här finns en nyhet om ärendet.

Utlåtandet i sin helhet (på finska) finns nere på denna sida.

Utlåtande om "Den grundläggande utbildningens framtid"

Kyrkan har 22.3.2012 gett sitt utlåtande om det nya förslaget till riksomfattande mål och timfördelning för den grundläggande utbildningen. Utlåtandet finns i sin helhet som bilaga nere på sidan.

Broschyren Religionsundervisning?

Våren 2011, i samband med riksdagsvalet, utarbetades en broschyr med namnet Religionsundervisning? I den behandlas de vanligaste argumenten kring religionsundervisningen. Broschyren i elektronisk form finns här, och också i pdf-format nere på denna sida.


pdf liite

Religionsundervisning?

doc liite

Kyrkans utlåtande förslaget till nya riksomfattande mål och timfördelning för gymnasiet (21.1.2014) (på finska)

pdf liite

Kyrkans utlåtande om det senaste förslaget till nya riksomfattande mål och timfördelning (22.3.2012) (på finska)

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)