Fortbildning

Kyrkan erbjuder fortbildning i religionsämnet bland annat genom de årligen återkommande religionspedagogiska dagarna.

Bibeläventyret

Här finns information om instruktörskurser för Bibeläventyret.

Religionspedagogiska dagar

Religionspedagogiska dagar 19-20.4. 2018 i Uppsala

Religionspedagogiska dagar 22-23.4. 2016 i Helsingfors

Religionspedagogiska träffar i Vasa 5.3. och i Helsingfors 9.4. 2015.

Religionspedagogisk eftermiddag i Helsingfors 21.4. 2015.

Nedan finns en lista över när och var religionspedagogiska dagar har hållits. Mer information om dem fås på begäran. Vi har inte flyttat över all information hit från de gamla sidorna.

4-5.4.2013 i Vasa, tema: IKT i religionsundervisningen, drama, i samarbete med Medietanken och Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

20-21.11.2012 i Åbo, tema: läromedel i ämnet religion, IKT som verktyg i undervisningen, i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia

28.10.2011 i Borgå, studiedag i samarbete med domkapitlet i Borgå stift

14-15.4.2011 i Åbo, tema: Kyrkohistoria och populärkultur

15-17.4.2010 i Åbo, tema: Interkulturell skola och religionsfrågor, i samarbete med Educode

22.1.2010 i Tammerfors, tema: Religionsundervisningens roll och utformning i skolan i Finland idag och i framtiden

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)