Kyrkan stöder religionsundervisningen

Reformationens märkesår

Det har gått 500 år sedan Luther skrev sina teser i Wittenberg. Material och tips i anknytning till reformationen har vi samlat på den här sidan.

Kyrkan på Educa-mässan

Kyrkan finns med på Educa-mässan med både svenskt och finskt material och med personal på plats.

Projekt och material

Bibeläventyret och Psalmedaljeskoj är några exempel på verksamhetsformer som stöder religionsundervisningen inom ramen för skolans läroplan.

Mer information om detta finns på sidan för Material.

Fortbildning och information

Exempel på fortbildning som riktar sig till lärare är de årliga religionspedagogiska dagarna samt punktinsatser i form av fortbildningsdagar och seminarier kring aktuella teman.

Mer information finns på sidan för Fortbildning.

Läroplansarbete

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 nämns församlingen som en samarbetspartner. Läs mer om det här.


pdf liite

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)