Religionsutövning i skolan

Undervisningen i skolan bör vara konfessionellt neutral. Men det betyder inte att skolan som helhet behöver vara det. Religionsutövning är fortfarande helt tillåtet, men respekt och öppenhet är viktigt.

Följande citat ur Utbildningsstyrelsens uppdaterade anvisningar om undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i skolan (16.9.2014, Dno 3/012/2014 och Dno 4/012/2014) ger på ett klart sätt uttryck för den positiva religionsfrihetens anda:

"Syftet med 11 § 2 mom. i grundlagen är inte att förhindra andras positiva frihet att utöva sin religion. Dess syfte är i första hand att skydda en person för religionsutövning som strider mot hans eller hennes övertygelse."

Skolan kan alltså också enligt den nya religionsfrihetslagen ordna religiösa evenemang såsom gudstjänster och religiösa morgonsamlingar. Det framgår av Utbildningsstyrelsens anvisningar, kap 3.2. Dessa tillfällen betraktas som religionsutövning och är en del av elevernas grundrättigheter.

De nya anvisningarna från 2014 behandlar också bordsbön. Den omtalas som en religiös förrättning. Också sådana kan ingå i skolans verksamhet, men de innebär religionsutövning och ingen är skyldig att ta del i den mot sin övertygelse.

Öppenhet om skolans verksamhet och innehållet i den är avgörande

Ingen kan tvingas att mot sitt samvete delta i religionsutövning. Här spelar den formella tillhörigheten ingen roll.

Därför är det mycket viktigt att alla parter är öppna med vad som kommer att tilldra sig vid olika tillfällen i skolans verksamhet.

Om det är någon elev som inte ska delta i religionsutövningen bör vårdnadshavarna meddela om detta. En studerande i gymnasiet ska själv meddela om han eller hon inte deltar i religionsutövning. Skolan själv avgör hur förfrågna görs. Det kan t.ex. vara en gång för alla i samband med inskrivningen eller i varje enskilt fall, men i god tid för att skolarbetet ska löpa smidigt.

För de elever som inte deltar i de religiösa evenemangen bör skolans ordna ersättande ledd verksamhet. Här är det viktigt att ta också sociala aspekter i beaktande.


pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

pdf liite

Anvisning om anordnande av undervisning i religion och livsåskådningskunskap samt religiösa evenemang i gymnasiet

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)