Morgonsamlingar

Enligt Utbildningsstyrelsens uppdaterade anvisningar 2014 kan skolan fortfarande ordna religiösa morgonsamlingar. De räknas då som religionsutövning. Oftast hålls dessa morgonsamlingar av någon representant för församlingen.

Ofta tar morgonsamlingarna fasta på tiden i kyrkoåret och Bibelns berättelser anknutna till livet idag. Viktiga inslag i religiösa morgonsamlingar är psalmsång och bön.

Psalmer i morgonsamlingen

En morgonsamling kan helt byggas upp utgående från en psalm. Psalmboken finns nu på webben och där finns också länkar till bakgrundsmaterial. Boken Måne och sol innehåller färdigt utarbetade morgonsamlingar kring ett antal olika psalmer. Boken är slutsåld, men finns i webbversion.

Böner i morgonsamlingen

Ett annat viktigt inslag i morgonsamlingen är bön. Den första bönboken som kom ut på finska var Mikael Agricolas bönbok. Sedan jubileumsåret som firades till minnet av att det gått 450 sedan hans död finns en del av Mikael Agricolas böner på svenska. Morgonsamlingar kring bönen utarbetades. Dessa kan med fördel användas på Mikael Agricola-dagen 9 april eller i anslutning till någon av kyrkans böndagar.

Allmänna morgonsamlingar

Helena Janssons morgonsamlingar med klart andliga/kristna inslag finns här på en egen sida.

Morgonsamlingar av värdefostrande karaktär finns på en undersida till värdefostran.

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)