Skolgudstjänster

Det allra bästa är om skolgudstjänsten kan planeras och genomföras tillsammans med alla parter, d.v.s. elever, lärare och församlingens personal.

 

 

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)