Välsignelse av elever inför skolstarten

En allt vanligare samarbetsform mellan skolan och församlingen är välsignelse av skolstarten.

Två olika inspirationsmaterial för dessa tillfällen finns som bilagor här nedan. De har tidigare ingått i tidskriften Nyckeln.


pdf liite

Inspirationsmaterial för välsignelse av skolstart

pdf liite

Kyrkkväll med välsignelse av förstaklassister

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)