Religiösa högtider som en kulturbärare

Kultur eller religion? Eller både och?

Att man läser julevangeliet på skolans julfest eller sjunger psalmen "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen innebär inte religionsutövning.

Julevangeliet och psalmer hör till det finländska kulturarvet. Riksdagens grundlagsutskott betonar att festtraditioner är en del av den finländska kulturen. Eftersom skolan är en viktig kulturförmedare firas där flera traditionella högtider och fester som julfest, vårfest, FN-dagen och självständighetsdagen. Dessa tillfällen kan innehålla religiösa drag, men på grund av att man sjunger en psalm eller läser julevangeliet vid högtiden kan den inte betraktas som religionsutövning, vidhåller Utbildningsstyrelsen i sina uppdaterade anvisningar 2014.

Skolans högtider är en del av undervisningen och skolarbetet. I all undervisning bör skolan samarbeta med hemmen. Därför är också här informationen och kommunikationen viktig. Om elevens övertygelse hindrar henne eller honom att delta i en högtid eller fest eller någon del av dessa bör föräldrarna meddela skolan om det och ersättande verksamhet ordnas.

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)