Morgonsamlingar som en del av värdefostran

De värden som ligger till grund för undervisningen ska föras över till den dagliga verksamheten. Eftersom skoldagen  i den grundläggande utbildningen enligt Utbildningsstyrelsen ska inledas med en kort morgonsamling kan denna ses som en viktig del av skolans värdefostran.

Enligt Utbildningsstyrelsens uppdaterade anvisningar (16.9.2014, Dno 3/012/2014 och Dno 4/012/2014) kan skolan fortfarande ordna religiösa morgonsamlingar, men de räknas då som religionsutövning.

Det är inte alltid lätt att dra gränsen mellan vad som är värdefostran och vad som är religionsutövning. Vi har ändå gjort ett försök till en indelning.

Här på en undersida finns morgonsamlingar med anknytning till värdefostran. Morgonsamlingarna är gjorda av Helena Jansson.

På en undersida till religionsutövningssidan finns morgonsamlingar med klart andliga/kristna inslag.

Direktlänkar

UBS om skolans arbetstider och verksamhetskultur

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)