Sorgelåda

En sorgelåda innehåller material för minnesbordet, för hållandet av en sorgeandakt och om förstahjälpen vid bearbetning av sorg. Skolan och församlingen kan tillsammans fundera på vad de vill ha i lådan och skaffa eller tillverka innehållet tillsammans. Vissa församlingar har gett en låda till alla sina skolor.

Innehållet i sorgelådan kan vara följande:

 • en vit, struken duk
 • en fotoram
 • ett bordskors eller en ikon
 • ett minnesljus (och tändstickor i fall man får tända ljus)
 • ett minneshäfte (som man kan skriva eller rita i och ge till de anhöriga)
 • en färdig sorgeandakt (printa ut sorgeandakten här nedan)
 • en CD med sorgemusik
 • instruktioner för sorgeflaggning
 • böcker som behandlar sorgebearbetning hos barn och unga
 • kontaktuppgifter till hemförsamlingen och andra krisarbetare
 • allsammans förpackat i en vacker och hållbar låda

pdf liite

Sorgeandakt för barn

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)