Kråkö och Gerby vann Bibelkuppen 2013

Finalen i Bibelkuppen 2011 i Tammerfors

De två finalerna hölls 7.5.2013. Efter en mycket jämn tävling kunde vinnarna utses. Se placeringarna här nedan.

Ett stort tack riktas till alla elever, lärare, församlingsanställda och andra som varit med på något sätt! Till Svenska kulturfonden riktas ett varmt tack för det ekonomiska bidraget. Likaså till Slef Media och Fontana Media som bidragit med bokpriser.

Finalen i Esbo:

1. Kråkö skola, Borgå åk 5–6
2. Västersundom skola, Vanda åk 5–6
3. Björneborgs svenska samskola klass 6b

Finalen i Vasa:

1. Gerby skola, Vasa klass 6b
2. Centralskolan i Kronoby klass 6a
3. Normens skola, Nykarleby klass 6a
4. Kållby-Heimbacka skola, Pedersöre åk 5
5. Lappfjärd skola åk 5
 

 

Alla deltagande klassers placeringar i skede 2 kan ni se här.

 

Bibelkuppen är en nationell bibeltävling för åk 5 och 6 och går av stapeln vartannat år. Läsåret 2012-13 är det dags igen. Temat är Jesu undervisning och verksamhet. Texterna är från Matteus evangelium där t.ex. Jesu bergspredikan finns.

Bibelkuppen 2013 avgörs i tre skeden under vårterminen 2013, men arbetet kan inledas redan under hösten 2012. Som stöd finns en lärarhandledning.

Skede 1 görs individuellt i klassen. De fyra bästa bildar laget som deltar i tävlingens skede 2, och resten av klassen gör det kreativa bidraget som ingår. Skede 3 görs som två olika finaler med en vinnare i varje final.

Se också undersidorna för texturval, kreativ uppgift och läroplanen.

 

Upplägg

 • Anmälan senast 1.10.2012. Från och med oktober finns också lärarhandledningen tillgänglig för alla på webbplatsen https://skolanochkyrkan.evl.fi. Arbetet i klassen kan inledas redan på hösten.
 • Skede 1 (onsdag 13.3.2013): Alla elever tävlar individuellt i klassen. De fyra bästa eleverna bildar laget som utför tävlingsuppgifterna i skede 2.
 • Det kreativa bidraget skickas in senast to 11.4.2013. Det kreativa bidraget skickas in elektroniskt. Det är obligatoriskt för alla, men poängsätts inte. Det kreativa bidraget kan slutföras av resten av klassen, medan eleverna som bildar laget i skede 2 förbereder sig för det.
 • Skede 2 (tisdag 16.4.2013 OBS!): Alla deltagande klasser går vidare till skede 2. Laget utför tävlingsuppgifterna vid en dator i skolan. Efter att anmälningstiden har gått ut delas de skolor som deltar in i regioner. Från varje region går det bästa laget vidare till skede 3.
 • Skede 3 (tisdag 7.5.2013): Det ordnas två finaler: en i Österbotten och en i södra Finland. Hela klassen till de deltagande lagen får resan betald till finalen. I varje final utkoras ett vinnande lag.

 

Tidsplan

 • maj 2012 info 1 till skolorna
 • aug 2012 info 2 till skolorna
 • 1.10.2012 anmälningstiden går ut, lärarhandledningen klar
 • on 13.3.2013 skede 1 i skolan
 • to 11.4.2013 sista inlämningdag för den kreativa uppgiften
 • ti 16.4.2013 tävlingsskede 2 vid en dator i den egna skolan
 • ti 7.5.2013 skede 3 / två finaler (Österbotten och södra Finland)

Arrangörer

Kyrkans central för det svenska arbetet i samarbete med lokala församlingar och skolor


pdf liite

Infoblad 1 om Bibelkuppen 2013

pdf liite

Infoblad 2 om Bibelkuppen 2013

pdf liite

Matteus berättar om Jesus: Bibelkuppen 2013: Lärarhandledning

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)