Den kreativa uppgiften

Den kreativa uppgiften är obligatorisk för alla, men ni har stor frihet och den poängsätts inte.

Det kreativa bidraget är obligatoriskt för alla deltagande klasser.

Ni har stor frihet att utföra den kreativa uppgiften enligt den metod ni själva önskar. Uppgiften poängsätts inte.

Parallellt med den teoretiska genomgången av stoffet jobbar klassen
med temat genom t.ex. drama, bildkonst, musik eller skrivuppgifter, enligt de metoder och i den omfattning läraren och eleverna önskar. Förslag på arbetsuppgifter finns i lärarhandledningen, men även andra idéer kan användas.

Arbetsprocessen dokumenteras och resultatet skickas in elektroniskt (fotografier, bildserier, ljudinspelning, film, PowerPoint etc.). På detta sätt kan Bibelkuppen integreras i undervisningen i datakunskap och
mediefostran.

De kreativa bidragen kommer att finnas tillgängliga att se för alla
deltagande skolor.

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)