Bibelkuppen och läroplanen

Årets tema för Bibelkuppen, Jesu undervisning och verksamhet, med texter ur Matteus evangelium, passar mycket väl in i många av de lokala läroplanerna för åk 5 och 6.

Målen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) som kan uppfyllas genom Bibelkuppen 2013 är bl.a. att eleven skall:

• bli förtrogen med Nya testamentet, Jesu liv och läror.
• lära sig att reflektera över etiska frågor, att dela med sig av sina känslor och erfarenheter och tillämpa kristen etik.
• förstå vilken betydelse religionen och dess helighetsdimension har i människans och samhällets liv.

Centralt innehåll i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2004) som anknyter till Bibelkuppen 2013:
• Jesu liv och läror enligt Nya testamentet, bönen Fader vår, den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet
• frågor om samlevnad och rättvisa
• att identifiera, reflektera över och tillämpa etiska normer, principer och värderingar
• den kristna människouppfattningen och förmågan att sätta sig in i en annans situation

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)