Texter ur Matteus evangelium som ingår i Bibelkuppen 2013

Denna gång tillkommer inga texter i skede 2 och 3.

Introduktion

Matt 9:9–13 Kallelsen av Matteus

Jesus undervisar

BERGSPREDIKAN

(Matteus 5–7, se utvalda verser nedan)
Saligprisningarna, jordens salt och världens ljus, öga för
öga, be för dina ovänner, rätt givande, rätt bön, Herrens bön
(Fader vår), två herrar, gör er inga bekymmer, sök först Guds
rike, flisan och bjälken i ögat, kasta pärlor för svinen, be så
ska ni få, den gyllene regeln, de två husbyggarna.

Matt 5:1–16, 5:38–48
Matt 6:1–13, 6:24–34
Matt 7:1–12, 7:24–29

LIKNELSER

(Matteus 13, se utvalda verser nedan)
Såningsmannen, senapskornet, surdegen,
skatten och pärlan.

Matt 13: 1–9, 18–23, 31–35, 44–46

KÄNDA ORD UR MATTEUS

Två eller tre samlade, bön, förlåtelse 70 x 7, Jesus välsignar
barnen, älska Gud – och din nästa som dig själv.

Matt 18:19–22
Matt 19:13–15
Matt 22:34–40

TVÅ LIKNELSER OM VAD SOM HÄNDER SEN

Matt 18:12–14 Liknelsen om det återfunna fåret
Matt 25:1–13 Liknelsen om de tio jungfrurna

Jesus gör under och tecken

Botar sjuka, uppväcker döda, under i naturen.

Matt 9:1–8 Jesus botar en lam man, förlåter synder
Matt 9:18–26 Jesus uppväcker Jairos dotter
Matt 14:13–21 Jesus mättar 5000 män
Matt 14:22–33 Jesus och Petrus går på vattnet

Matt 12:38–41 Jonas tecken

Matt 16:13–17 Vem var Jesus?

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)