Bibelkuppen 2001-2011

Bibelkuppen har ordnats vartannat år sedan år 2001. Mer information om de tidigare omgångarna fås på begäran. Nedan ser ni vilka teman som har behandlats. Lärarhandledningarna finns här.

2011 Kristendomens uppkomst, urkyrkan, församlingen och det tidiga missionsarbetet med fokus på Petrus och Paulus så som det berättas i Apostlagärningarna (Apostlarna berättar)

2009 Hur kunde de veta? - profeterna i Gamla testamentet (Profeterna berättar)

2007 Lukas berättar (bearb.)

2005 Apostlagärningarna och Filipperbrevet (Paulus berättar)

2003 Matteusevangeliet

2001 Lukasevangeliet

 

 

 

 

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)