SYMPOSIUM: RELIGION I BARNDOMENS KULTURER

 

Med 3–5 års mellanrum ordnas ett tvåspråkigt religionspedagogiskt symposium med inriktning på småbarnsfostran. Symposiet utgör en unik möjlighet för personer som i samhället och kyrkan arbetar med undervisning och småbarnsfostran samt barn- och familjeverksamhet att fördjupa sig i ämnen som direkt påverkar deras dagliga arbete bland barn och unga. I början av januari 2015 utkommer en bok med artiklar som bygger på symposiets föredrag.

Symposiet arrangerades på Helsingfors universitet 23.10.2014. Det övergripande temat var ”Religion i barndomens kulturer”. Huvudföreläsningarna hölls på finska, men under varje seminariepass fanns också ett svenskt alternativ.

Det första svenska seminariet hölls av Sören Dalevi. Han är universitetslektor på Karlstads universitet och hans doktorsavhandling heter ”Gud som haver barnen kär?. Han har forskat kring vilka berättelser som har valts ut för barnbiblar under olika tider, hur dessa har återberättats för barn samt vilken teologi och syn på barnet som detta återspeglar. På seminariet talade han  om hur Bibelns berättelser har bearbetats för barn i historiskt perspektiv och hur vi kan kommunicera Bibelns berättelser till barn idag.

Det andra svenska seminariet hölls av professorn i nationalekonomi vid Åbo Akademi, Eva Österbacka. Hon har forskat kring familjebakgrundens betydelse för vuxna barns ekonomiska ställning och även kring ungdomars utanförskap. Hon har ett långvarigt engagemang i välfärdsfrågor. Eva Österbackas seminarium hade temat ”Marginalisering av barn och unga. Vad innebär marginalisering och vilka är konsekvenserna? Vad vet vi om orsakerna (eller riskerna) för utslagning? Finns det förebyggande åtgärder? Om så, vad är religionens roll?”

 

Symposiet arrangerades i samarbete mellan:
Institutionerna för praktisk teologi och lärarutbildning vid Helsingfors universitet
Östra Finlands universitet
Kyrkostyrelsen
Ebeneserstiftelsen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Helsingfors kyrkliga samfällighet
Seurakuntien Lapsityön Keskus ry
Seurakuntaopisto

Programmet i sin helhet finns som pdf-fil nere på sidan.

 


pdf liite

Program för symposiet Religion i barndomens kulturer

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)