Religionspedagogisk träff 5.3. respektive 9.4. 2015

Under vårterminen 2015 hölls  religionspedagogiska träffar i Vasa och i Helsingfors

Torsdagen 5.3. i Vasa på Academill, Åbo Akademi, rum E716. Adress: Strandgatan 2

14.00 Kaffe/te och välkommen

14.30 Föredrag och diskussion: "De kristna i Mellanöstern- diskriminering, förföljelse, folkmord". Teol. dr. och författaren Svante Lundgren

16.00 Aktuell information och diskussion med Maria Björkgren-Vikström, KCSA

 - religionsämnet i den nya läroplanen inom grundläggande utbildningen

 - religionskurserna i gymnasiets nya timfördelning

 - UBS:s direktiv kring skolan och kyrkans samarbete

16.45 ”Vem integreras och på vilka villkor?” Ett forskningsprojekt om religionens betydelse som integrationsfaktor. Mårten Björkgren, akademilektor

18.00 Middag med diskussion kring dagens olika teman på restaurang Fransmanni http://www.raflaamo.fi/sv/vaasa/fransmanni-vaasa-rdb-royal

 

Torsdagen 9.4. i Helsingfors på Kyrkostyrelsen, första våningen i rum Mikael Adress: Södra Kajen 8

14.00 Kaffe/te och välkommen

14.30 Föredrag och diskussion: "De kristna i Mellanöstern- diskriminering, förföljelse, folkmord". Teol. dr. och författaren Svante Lundgren

16.00 Aktuell information och diskussion med Maria Björkgren-Vikström, KCSA

 - religionsämnet i den nya läroplanen inom den grundläggande utbildningen

 - religionskurserna i gymnasiets nya timfördelning

 - UBS:s direktiv kring skolan och kyrkans samarbete

 - Religionslärarförbundet SUOL:s ordförande Anna Saurama

16.45 ”Vem integreras och på vilka villkor?” Ett forskningsprojekt om religionens betydelse som integrationsfaktor. Mårten Björkgren, akademilektor

18.00 Middag med diskussion kring dagens olika teman på restaurang La Famiglia, Centralgatan 3  http://www.center-inn.fi/lafamiglia/fi/etusivu

 

Anmälning och pris:

Deltagaravgift: 30 euro och i den ingår också kaffe/te och tilltugg. Middagen betalar var och en själv eller er arbetsgivare om ni har den möjligheten.

 

Anmäl dig till Vasaträffen här: https://www.lyyti.fi/reg/Religionspedagogisk_traff_7850

Anmäl dig till Helsingforsträffen här: https://www.lyyti.fi/reg/Religionspedagogisk_traff_6107

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)