Religionspedagogisk eftermiddag 21.4. 2015 i Helsingfors

En religionspedagogisk eftermiddag har hållits  21.4.2015 kl. 13-16 i Helsingfors i Församlingarnas hus på Tredje linjen 22, konferensrum Sonck. Tillfället riktade sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar i religion inom den grundläggande utbildningen.

 

Få ämnen i skolan väcker så mycket debatt som religionsundervisningen. Det kan kännas mycket utmanande att undervisa i religion. En fråga som eleverna ofta aktualiserar under religionstimmarna är relationen mellan tro och vetande. Redan i samband med att man bekantar sig med Bibelns berättelser är det viktigt, att utifrån elevernas utvecklingsnivå, fundera på skillnaden mellan vetenskapliga förklaringar och religiösa berättelser.

Hur samtala med barn om Bibelns berättelser i relation till en vetenskaplig världsbild? Är bibeltolkning också viktigt i de lägre klasserna i skolan?

Under eftermiddagen tog vi  bl.a. ta upp dessa frågor. Medverkande var bl.a. Mårten Björkgren, akademilektor i religionsundervisningens didaktik vid Åbo Akademi. Tillfället riktade sig till klasslärare och ämneslärare som undervisar i religion inom den grundläggande utbildningen.

Arrangörer:

Kyrkostyrelsen i samarbete med Helsingfors kyrkliga samfällighet och Åbo Akademi Vasa.

Mer information 

Programmet hittar du i PDF-filen som öppnas när du klickar här. (pdf)

Du kan också kontakta:

Maria Björkgren-Vikström, religionslärare och sakkunnig för skolsamverkan vid Kyrkostyrelsen
040-584 68 73
maria.bjorkgren-vikstrom(at)evl.fi

 

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)