Ny lag om elev- och studerandevård

Den nya lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde i kraft 1.8.2014. Den betonar i synnerhet stöd för eleven och den studerande i förebyggande syfte.

Den nya lagen möjliggör ett samarbete där skolorna och läroanstalterna kan planera, förverkliga och utveckla elevhälsan tillsammans med lokala organisationer t.ex. församlingarna.

I Kyrkostyrelsens cirkulär (se nedan) uppmanas församlingarna att själva ta initiativ i de lokala skolornas och läroanstalternas arbete för välbefinnande (bl.a. styrgrupper på kommunnivå och sektorsöverskridande expertgrupper).


pdf liite

Kyrkostyrelsens cirkulär nr 19/2014 om skolornas religiösa evenemang och den nya lagen om elev- och studerandevård

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)