Broschyr om församlingen som samarbetspartner

Broschyren visar hur församlingen kan vara en samarbetspartner till skolan, läroinrättningar och inom småbarnsfostran.

Församlingarnas samarbete med daghem, skolor och läroinrättningar är inte en självklar sak som rullar på utan att ifrågasättas. Samarbetet behöver hela tiden uppdateras, utvecklas och vårdas. Det är viktigt att skolan och daghemmen har ett förtroende för församlingen som samarbetspartner och även så att man tillsammans kan fundera på nya former av samarbete.

Utifrån de nya läroplansgrunderna och UBS:s reviderade anvisningar om religion i skolan har vi på Kyrkostyrelsen utarbetat en broschyr där samarbetet kan illustreras med fyra korgar.  

 


pdf liite

Broschyren med korgarna

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)