Aktiviteter

  • Under våren 2017 kommer skådespelare Johan Fagerudd att turnera i Svenskfinland med en monolog om Martin Luther.

  • I samband med påsken 2017 sänder Yle Fem en fyrdelad serie i anslutning till reformationen. I programserien medverkar bl.a. författaren Ylva Eggehorn, ärkebiskop Antje Jackelén från Sverige, ärkebiskop Kari Mäkinen och biskop Björn Vikström från Finland. Mark Levengood är programledare.

  • Lågstadieelever kan bekanta sig med Luther och skriva sina egna teser på Fisucraft-servern i Minecraft.

  • Ett pedagogiskt seminarium för lärare och andra intresserade ”Från läskunnighet till läsplatta” ordnas 13.1 på Lärkkulla i Karis.

 


pdf liite

Infobrev till skolorna maj 2016

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)