1.Tillsammans för vi det goda vidare

Ett av människans viktigaste grundbehov är trygghet. Att hitta sin egen plats kan vara avgörande för att kunna uppleva sig trygg. Då vågar man jobba tillsammans i grupp, tänka på det gemensamma bästa och försöka förverkliga det.

Nåd betyder att en människa blir godkänd och älskad utan egna prestationer. Där det finns nåd får man vara sådan man är utan att måsta vara rädd att lämnas ensam.

Att hitta sin egen plats

Med hjälp av drama och lösningsorienterade metoder kan eleverna bearbeta olika situationer där någon har blivit lämnad utanför, blivit sårad eller mobbad. Elever har skapat berättelserna. Materialet lämpar sig för åk 1-6. Läs mera

Liknelse för vår tid. Vem är min medmänniska?

Bibeln eller delar av den har blivit översatt till 2500 språk. När språket förändras behövs nya översättningar för att berättelsernas tidlösa budskap kan förstås. Läs mera

Utbildning är en möjlighet

Fyra ungdomar (Tesfaye från Etiopien, Hanna-Maria från Estland, Christopher från Tanzania och Samuel från Kambodja) berättar om sina tankar om betydelsen av utbildning och jämlikhet samt om sina drömmar om framtiden. Läs mera

Studier, arbete och människovärdet

Utan skolgång, studier och arbete skulle vårt samhälle såsom vi känner det inte kunna utvecklas eller bestå. I de nordiska länderna ser vi spår av reformationen särskilt i det att vi betonar att alla ska ha rätt till utbildning. ... Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)