2. Vår tids teser

Martin Luther publicerade 95 teser mot avlatshandeln 31.10. 1517. En del människor trodde att det var möjligt att köpa nåd. Luther skrev i sina teser att Guds nåd inte är en handelsvara. Nåden är en gåva.

Luthers teser satte igång en händelsekedja som vi kallar reformationen. Reformationen inverkade på kyrkan och samhället på många sätt.

500 år är en lång tid i samhällets utveckling. Hur fungerar det nordiska välfärdssamhället idag? Vilka teser behöver formuleras 2017? Kanske det är dags för tesverkstäder i skolan?

Tesverkstäder i skolan

Under reformationens märkesår kommer man på olika håll i Finland att ordna tesverkstäder under rubriken ”Tillsammans – nåd är att inte lämnas ensam.”  Rubriken ... Läs mera

Teser på en t-skjorta

Teser har under historiens gång skrivits då man velat åstadkomma en förändring. En tes kan påvisa att någonting är fel. En tes kan berätta hur någonting kan göras bättre. Läs mera

Luthercraft

Fisucraft är kyrkans server - egna virtualvärld - i datorspelet Minecraft. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)