3.Det egna språket och kulturen

Språket utvecklas hela tiden. Varför ersätts smileys av emojier? Vilken är det svenska språkets vackraste ord? Uppgifterna här har som mål att se hur språket förändras, hur språk är kommunikation, handling och konst. Att träna upp kreativitet och leka med språket är centralt i uppgifterna.

Hur skulle det låta om morgonsamlingen ännu i dag skulle gå på latin?

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Appen Ordets smedja presenterar reformationens historia i Åbo domkyrka genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals.

Vilka spår finns i våra finländska medeltida kyrkor från reformationstiden? Upptäck kyrkorummet som en lärmiljö i samarbete med sakkunniga från församlingen och museér.

Ett sätt att lyfta reformationens arv är att jobba med psalmer som helhetsskapande undervisning över ämnesgränser t.ex. i musik, religion och modersmål. Eleverna kan skriva och komponera egna psalmer eller kan jobba med gamla och de nyskrivna psalmerna i psalmbokstillägget "Sång i Guds värld" som tas i bruk första advent 2016.

Under reformationens märkesår på olika håll i Europa skriver, illustrerar, fotar och filmar barn och unga  berättelser om sina kulturella och andliga rötter. Att skapa sin livsberättelse är viktigt för identitetsbygget.

 

Språket lever i tiden

Språket är historiskt strukturerat. Ett språk lever i tiden. Samhällets utveckling leder till att språket förändras, nya ord uppkommer och många ord försvinner. Språket är en spegling av den tid vi lever i. Läs mera

Språk är handling och påverkan

I dagens samhälle är vi beroende av den informationsförmedling som sker genom språket. Genom språket styrs, utvecklas och granskas samhället. Läs mera

Språket är en konstform

Språk kan ses som en konstform av ljud, rytm och text. Särskilt författare och poeter använder sig av språkets estetiska egenskaper. Ordens melodi och rytm väcker hos åhöraren olika föreställningar, och talets musikaliska egenskaper kan ge estetiska upplevelser. Läs mera

Upptäck kyrkorummet

Många skolor i Svenskfinland finns på nära avstånd till en medeltida kyrka. Ett sätt att aktualisera reformationen är att se hur kyrkobyggnaden bär spår av reformationen. Det här kan ske genom samarbete med den lokala församlingen ... Läs mera

Psalmer lever i den lutherska traditionen

Ett av skolans uppdrag är att eleverna ska få bekanta sig med traditioner som hör ihop med fester och högtider som är en del av den finländska kulturen. I den lutherska traditionen har psalmsången och musiken alltid haft en viktig ... Läs mera

Morgonsamling på latin

Ett sätt att levandegöra hur skolspråket förändrades som en följd av reformationen är att använda latin t.ex. i en morgonsamling. För att göra det effektfullt kan man helt ... Läs mera

App gör reformationen konkret

Vad innebar reformationen för en vanlig finländare på 1500-talet? Appen Ordets smedja presenterar reformationens historia genom förstärkt verklighet och låter 1500-talsmänniskor komma till tals. Läs mera

Kyrkostyrelsen erbjuder den här tjänsten.

Ta kontakt
Södra kajen 8, PB 210, 00131 Helsingfors
Tel. 040 58346 873 | 
sakkunnig Maria Björkgren-Vikström | **@** Församlingarna
Beställ AV-material (på finska)

Kakor (cookies)