Vi vill inspirera och stöda det lokala samarbetet mellan skolor och församlingar.