Läs mer

Idéer för undervisning

Här kommer några tips på material för undervisning

Material om kyrkans internationella arbete till skolor

Finska missionssällskapet har producerat ett material som behandlar människovärde och mänskliga rättigheter och som berör speciellt dem som lever i fattigdom och som diskrimineras. På de högre årskurserna behandlas också anpassningen till klimatförändringarna. Materialet lämpar sig för undervisning i följande ämnen: religion, livsåskådning, modersmål, omgivningslära och samhällslära. Dessutom passar materialet för fenomenbaserad undervisning i global fostran.

Materialet består av videor med efterföljande frågor.

Utforska bilden 

Genom konstverken Nattvarden (Leonardo da Vinci), Adams skapelse (Michelangelo) och Dödens trädgård (Hugo Simberg) kan man knyta an till flera teman och delområden inom religionsundervisningen, särskilt den kristna traditionen. Det här materialet ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka dessa klassiska verk och även producera egna bilder utifrån dem. Här finns frågor och uppgifter som eleverna kan jobba med. De får en ökad kännedom om det kulturella arvet och lär sig mer om symboler inom konsten. Konstverken ger fina möjligheter till att fundera kring existentiella frågor.

Ekofastans webbplats hittar du artiklar och poddar kring hållbart klädtänk. Linn Jung och Anne Teir-Siltanen är redaktörer. Materialet på Ekofastan kan vara ett stöd i skolans miljöfostran, i religions- och etikundervisningen. Tipsa gärna dina kolleger i andra ämnen om den.

 

Till reformationens märkesår 2017 producerade och sammanställde vi material för skolorna. Det materialet finns fortfarande här på vår webbsida under rubriken Reformationen. Bland annat hittar ni:

 

Utbildning är en möjlighet – en kort video där unga människor från länder i olika världsdelar berättar om vad utbildning, jämlikhet och rättvisa betyder för dem. Och vad de drömmer om för framtiden.

Studier, arbete och människovärdeI fyra korta videofilmer möter vi några finlandssvenska ungdomar och en vuxen som kommer med tankar kring arbete, studier, prestationskrav och människans värde. Här finns också en ”miniföreläsning” om Luthers syn på arbetet. Till varje film finns diskussionsfrågor som också kan fungera som individuella uppgifter.

Bibelkunskap och etik: Liknelse för vår tid. Vem är min medmänniska?

 Psalmer lever i den lutherska traditionen. Uppgifter kring några av Luthers psalmer. Länk till ljudfiler där man kan höra på de nya psalmerna i psalmbokstillägget.

 

Den globala kyrkan

På vår webbsida finns länkar till olika organisationers webbsidor. Finska missionssällskapet har bland annat en kort animerad film om utvecklingssamarbete.