Läs mer

Utforska bilden – uppleva, tolka, samtala och skapa

Materialet Utforska bilden ger verktyg för att uppleva, utforska och tolka konstverk och även producera egna bilder utifrån dem. I det material som finns översatt till svenska ingår Nattvarden (Leonardo da Vinci), Adams skapelse (Michelangelo) och Dödens trädgård (Hugo Simberg).  De här konstverken ger fina möjligheter till samtal kring existentiella, religiösa- och åskådningsmässiga frågor. Samtidigt får eleverna en ökad kännedom om det kulturella arvet och lär sig mer om symboler inom konsten.

Utforska rummet är gratis material som har producerats av Agricola-opintokeskus vid Seurakuntaopisto i Träskända.

Här hittar du materialet