Läs mer

Utforska rummet – kulturarvet som lärmiljö

Skolan i dag betonar vikten av att utnyttja olika lärmiljöer i det lokala samhället. Kyrkorum och heliga rum i olika trosinriktiningar hör till vårt kulturarv. Det finns ett välgenomtänkt pedagogiskt material för klasslärare och ämneslärare som kan användas vid studiebesök.

Utforska rummet – materialet erbjuder verktyg för att bygga upp en lärprocess i ett kulturellt rum genom olika sinnen. Eleverna får möjlighet att upptäcka kyrkorummet genom att röra sig i rummet och utforska det utifrån en pedagogisk metod. Materialet består av frågekort om byggnaden och de olika föremålen och ett instruktionshäfte för ledaren. Lämpar sig för barn och ungdomar i grundskolan men kan också anpassas för yngre barn. Allt material är gratis och har producerats av Agricola-opintokeskus vid Seurakuntaopisto i Träskända. Det finns också frågekort för att utforska ett ortodoxt kyrkorum eller en moské.

Här hittar du materialet

och instruktionshäftet