Samarbetskorgarna erbjuder en klar struktur för samarbetet mellan kommunens bildningsväsende och församlingen.

Samarbetskorgarna erbjuder en klar struktur för samarbetet mellan kommunens bildningsväsende och församlingen. De principer som korgarnas innehåll utgår från har sin grund i Utbildningsstyrelsens reviderade anvisningar. Målet med anvisningarna är att garantera att religionsfriheten förverkligas inom småbarnspedagogiken, i skolan och läroinrättningarna. Därför är det viktigt att inte blanda korgarnas innehåll med varandra.”

Allmänbildande undervisning
Traditionella fester
Religiösa evenemang
Föstran och välmående

Kori 1
I ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

Skolans allmänbildande undervisning styrs av skollagarna och läroplanens grunder. I de nationella läroplansgrunderna nämns församlingen som skolans samarbetspartner. Inom religionsundervisningen kan församlingsanställda fungera som sakkunniga inom sitt eget område. Församlingen kan erbjuda olika lärmiljöer och dela med sig av sitt kunnande för olika läroämnen t.ex. för helhetsskapande undervisning som bygger på samarbete mellan läroämnen. Undervisningen ska vara religiöst, konfessionellt och partipolitiskt obunden. Skolans pedagogiska mål ligger till grund för samarbetet och det är viktigt att tillsammans i god tid planera en lektion eller ett studiebesök.

Religionsundervisningen är till sin karaktär allmänbildande. Att utöva religion eller förkunna hör inte till undervisningen. Däremot ingår det i läroplanen i olika årskurser att bekanta sig med församlingens verksamhet, kyrkobyggnaden, begravningsplatsen, psalmer och böner.

Samarbetskorgarna erbjuder en klar struktur för samarbetet mellan kommunen och församlingen.

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

Filtrera innehåll

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

Filtrera innehåll

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

Filtrera innehåll

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

MATERIAL KOPPLAT TILL
ALLMÄNBILDANDE UNDERVISNING

Filtrera innehåll